Мултинационалната компания „Тата Кънсълтънси Сървисис“ стартира обучителна програма за младежи в Източна Европа

X