Escreo-B
“Защо София?” с Escreo
26.09.2017
Летище София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)
02.10.2017

Места за настаняване в София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)

От 2009 г. насам пазарът на хотелски услуги в София демонстрира стабилен ръст в броя на пристигащи туристи, както и в броя и приходите от реализираните нощувки. Тенденцията е особено видима през 2016 г. и през първите 9 месеца от 2017 г. и се очаква да продължи и през следващата.

Income_overnight-visitors-SofiaПовишената заетост на местата за настаняване води до нарастване на приходите от налични стаи (RevPAR), въпреки че този показател в града остава един от най-ниските сред европейските столици.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средната дневна ставка (ADR) в София за 4 и 5-звездни хотели е 46 евро, а заетостта достига 45%, като продължава тенденцията за стабилен растеж. За периода 2013-2016 г. ADR в 4 и 5-звездни хотели се увеличава постоянно с приблизително 1 евро на година и заетостта в местата за настаняване нараства от 37% на 45%. Приходите през 2016 г. са 49.5 млн. евро. Въпреки това, както ADR, така и степента на заетост на хотелите в София остават сред най-ниските на континента.

 

 

 

 

 

Още данни за дяловото разпеделение на хотелските стаи в София, анализ на присъствието на международни хотелски вериги в столицата и къде е столицата спрямо другите европейски градове по средна дневна ставка и заетост на хотелска стая, ще намерите в пълната версия на доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“, публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

Към пълната версия.

Докладът за туризма и въздушния транспорт в София съдържа данни, анализ и заключения за актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември, 2017 г.  Документът представя преглед на основните показатели за динамичния растеж в сектора, както и последни статистики за трафика на летище София, броя туристи по страна на произход и причина за престой в столицата, капацитета на местата за настаняване и др. Отбелязани са също възможностите за развитие на конгресния туризъм в града и тенденциите в разглежданата индустрия.

X