Информационен ден по процедурата за кандидатстване: Програма „Акселератор

X