Инвест София започва детайлен анализ на инвестиционната среда у нас в партньорство с три международни компании

X