В София се създава трансдисциплинарен многостепенен образователен център за иновации и индустрии SOMIC

X