В София беше представена „Нова европейска иновационна програма“, Инвест София стана част от събитието.

X