Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии публикува годишния си анализ за развитието на аутсорсинг сектора у нас
05.11.2019
Новини от градската среда в София
05.11.2019

Възможности за финансиране

 

До 20.01.2020 г. тече процедура за кандидатстване с проекти за създаване и развитие на регионални иновационни центрове. Поканата е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“.

Търсят се проекти, фокусирани върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

Въпроси и искания за разяснения по условията за кандидатстване се приемат до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по реда, посочен тук.

Необходимите документи и подробности за условията за кандидатстване ще намерите тук.

 

***

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение за предоставяне на заеми за стартъпи и МСП при намалени изисквания за обезпечение и без гаранционна такса. На българските компании ще бъдат предоставени 210 млн. лева за инвестиционно и оборотно финансиране. 

Гаранционната схема ще е с продължителност на действие 3 години, а 50% от кредитния риск на предоставяните кредити ще бъде гарантиран по силата на програма COSME.

Фокус в програмата са малки и средни предприятия в широк спектър от икономически дейности и стартъп компании в начален етап на развитие и с нужда от финансиране на дейността чрез конвертируем заем.

 

***

Фонд на фондовете избра посредник за първия Мецанин фонд, насочен изцяло към България. Средствата са за подкрепа на български МСП в напреднал етап на развитие и с план за разширяване и подобряване на дейността, включително и за навлизане на нови пазари.

Фонд мениджър на Фонд Мецанин/Растеж ще бъде Бългериан Мецанин Партнърс ДЗЗД, който ще управлява 75.3 млн. лв. публични средства и допълнително частно финансиране от минимум 28.5 млн. лв. 

Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще е от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв. Инвестиционният период на инструмента ще продължи до края на 2023 година.

X