Endava-office-in-Sofia
Около 400 IT специалисти ще работят в новия офис на Endava в София
17.10.2017
Coface-CEE-Report-2017-Bulgaria
18 български дружества в класацията Top 500-те в ЦИЕ на Coface
18.10.2017

България с една позиция нагоре в Глобалния индекс по конкурентноспособност на WEF

WEF-2017

WEF-2017Позицията на България в класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособността на икономиките по света се придвижва нагоре за шеста поредна година. В глобалния индекс 2017/2018 г. страната ни е на 49 място от общо 137 държави, включени в подреждането. България стартира от 74-то място през 2011 г., а миналата беше на 50-та позиция. Изкачването с позиция нагоре до 49 място ни нарежда пред Латвия (54), Словакия (59), Унгария (60), Кипър (64), Румъния (68), Хърватия (74), Гърция (87), както и пред Сърбия (78). От региона ни изпреварват Чехия и Полша, съответно на 31 и 39 място. Македония тази година не е включена в индекса поради липса на достатъчно данни.

Лекото изкачване с позиция нагоре се дължи основно на подобряването на макроикономическата среда, като тук влиза и показателят за подобряването на защитата на инвеститорите. Оценката ни тук е над средната за ЕС и Северна Америка. Слаб спад е отчетен по показатели като институции, инфраструктура, начално образование и грижа за здравето. Най-слабите места на икономиката ни са корупцията и неефективността на държавната администрация.

 

Класацията на WEF е базирана на 114 индикатора, разделени в 12 групи, сред които институции, инфраструктура, макроикономическа среда, здравеопазване и начално образование, ефективност на трудовия пазар, технологична готовност, иновации и др. Всички те определят средната оценка за производителността на държавите и потенциала им за просперитет. Оценката за всички индикатори се формира от 1 (най-слабо) до 7 (най-силно представяне) и заедно дават общата оценка за страната. Цялостната оценка на България тази година е 4.46 (при 4.44 през миналата година). Лидерът в класацията е Швейцария с обща оценка 5.86, а най-ниско в класацията е Йемен с 2.87.

 

WEF-2017Най-силните и най-слабите оценки за България   

Най-добри резултати България отчита по индикатора бюджетен баланс с 6-то място в индекса. Други индикатори, с които сме нагоре в класацията са правителствения дълг, защитата на инвеститорите и технологични индикатори като достъпа до широколентови интернет услуги.

Без изненади отново сме на последните места по независимост на съдебната система, борбата с организираната престъпност, прозрачност на политиките, защитата на физическа и интелектуална собственост, ефективността на данъчното облагане, възможността на трудовия пазар да привлича и да задържа таланти.

Всички показатели на България са публикувани тук.

 

 

Лидерите – почти без промяна

За поредна година начело на класацията остава Швейцария, втори са САЩ, които разменят позиция със Сингапур. До края на челната десятка също няма нови имена, а само лека смяна на позицията. Така четвърта е Холандия, следват Германия, Хонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финландия.

 

Основни заключения в доклада

Световният икономически форум посочва, че икономиките масово отчитат спад в продуктивността. Тенденцията е видима дори в страните с развити икономики и въпреки значителния технологичен прогрес глобално. Организацията обръща внимание на ясни вече признаци на поляризиране на пазара на труда, което води до спад в уменията на квалифицираната работна ръка на средно ниво и едновременно с това – драстично увеличение както на неквалифицирани работници, така и на висококвалифицирани. Като причина са посочени високата безработица и все още ниското ниво на инвестиции. През последните години инвестициите са под историческите нива – в Европа, например, за периода 2008-2015, средният годишен спад на инвестициите е от 260 милиарда евро.

По отношение на иновациите, Световният икономически форум отбелязва, че скоростта на технологичните промени ще продължат да създават безпрецедентни възможности и предизвикателства, които ще станат още по-големи чрез все по-голямото взаимодествие между цифровите, физическите и био технологиите – всичко, което характеризира Четвъртата индустриална революция.

Нововъзникващите технологии ще имат огромен потенциал да бъдат източник на растеж, но и предизвикателство как да бъде използван потенциала им по начин, който да не доведе до рязка и драстична промяна в националното и глобалното разпределение на доходите, до още по-голяма поляризация и до неконтролируеми структурни промени. Очаква се загубата на работни места заради технологиите, които вече преобразуват производството и услугите, да постави на преден план въпроса как да бъдат създадени нови човешки умения и нови работни места и какви да бъдат бъдещите модели на икономическо развитие.

Пълното издание на индекса може да свалите от сайта на Световния икономически форум. На същия адрес са и основните статии и заключения, съпътстващи Индекса на конкурентноспособността 2017/2018 г.

X