България с една позиция нагоре в Глобалния индекс по конкурентноспособност на WEF

WEF-2017
X