България вече издава Стартъп виза за предприемачи от страни извън ЕС

X