Министерството на икономиката публикува Електронен Бизнес наръчник за МСП

X