Британското студио за компютърни игри Creative Assembly и японската SEGA откриха новия си офис в София
07.05.2019
Възможности за финансиране
07.05.2019

Министерството на икономиката публикува Електронен Бизнес наръчник за МСП

 

Министерство на икономиката на Реублика България публикува онлайн наръчник за малки и средни предприятия за справяне с основните бизнес ситуации, с които предприемачите се сблъскват в управлението на компаниите – от етапа на стартиране до прекратяване на дейността.  Наръчникът съдържа разяснения за 120 различни нормативни уредби и какви са конкретните стъпки за изпълнение на процедурите.

В четири секции са включени разяснения по четирите основни фази от бизнес цикъла – стартиране на бизнес, бизнес операции, промяна в структурата на бизнес и прекратяване на дейност. Така различните бизнес ситуации са стуктурирани в следната последователност:

Стартиране на бизнес

Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност

Финансиране

Търговски дейности

Защита на личните данни

Обществени поръчки

НИРД

Строителство

Промяна в структурата на бизнеса

Прекратяване на бизнес дейност

 

Ръководството е направено въз основа на анкета, проведена сред предприемачите във връзка с кои процедури най-често срещат затруднения. Целта е да се насърчи предприемачеството и да се помогне на предприятията да разбират и прилагат законовата рамка.

Онлайн справочникът е достъпен на български тук http://www.mi.government.bg/bg/pages/msp-info-220.html и на английски език – тук.

На английски http://www.mi.government.bg/en/pages/msp-info-220.html

X