Недвижими имоти за насърчаване на инвестициите в град София

Списък на недвижими имоти – частна общинска собственост, които могат да бъдат предмет на продажба или да бъде учредено ограничено вещно право върху тях за осъществяване на инвестиции за 2019 г.

 1. ПИ с проектен идентификатор 68134.1971.3258, представляващо УПИ III, кв.48, м. Киноцентър I част – разширение – район „Витоша“

 

 1. Имот извън регулация с идентификатор 68134.2815.266, находящ се в непосредствена близост до бул. „Ломско шосе“ – район „ Връбница“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.2813.52 – район „Връбница“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.2820.2054, попадащ в УПИ ІІ-1067, кв.3, м. “НПЗ Орион и съседни територии“ – район „ Връбница“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.1505.1785, заедно със построените в него сгради 68134.1505.1785.1 и 68134.1505.1785.2, находящ се в м. ж.к. “Дружба“ 2ч., УПИ I, кв.4 – район „Искър“

 

 1. ПИ с проектен идентификатор 68134.1500.2811, находящ се в м. ж.к. “Дружба- 1ч.“, УПИ I158, 351, кв.77 – район „Искър“

 

 1. ПИ с проектен идентификатор 68134.1506.2291, представляващ реална част от УПИ I, кв.20, м. “НПЗ-юг“ – район „Искър“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.1108.152, УПИ II, кв.34, м. “Красна поляна“ – за битов комбинат – район „Красна поляна“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.1109.1436, ул.“Барите“ – район „Красна поляна“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.8270.121, м. „Сърбин“, кв. Сеславци – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.8554.1406, кв. Враждебна – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 87401.7501.419 и сграда с идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. „Синчец“№1 – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.8270.758, кв. Сеславци, ул. “Сърбин“ – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.8360.487 и едноетажна сграда с площ 125м2 и едноетажна сграда с площ 37м2, кв. Ботунец, ул. „Зорница“ №5 – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.8554.51, кв. “Враждебна“, м. “Враждебна-юг“ – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.8360.1011, кв. Ботунец, ул. „Искър“ – район „Кремиковци“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.4359.359, кв.30б, ж.к. Люлин – 10, ул. „Гоце Делчев“ – район „Люлин“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.4358.539, представляващ УПИ III-286, кв.35б, м.“Люлин-8“ – район „Люлин“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.1381.2245, съставляващ УПИ IV, кв.56г, м.“ж.к. Толстой“ и разположена част от сграда върху имота – район „Надежда“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.1358.2342, с площ от 1242 м2, находящ се в кв.62, с административен адрес: ул. “Явор“ №3 – район „ Надежда“

 

 1. ПИ с идентификатор 80409.5810.41, с. Чепинци – район „Нови искър“

 

 1. ПИ с идентификатор 80409.5867.108, включен в УПИ I „за аквапарк и инфраструктура“, кв.111, с. Чепинци – район „Нови искър“

 

 1. УПИ III-458, кв.64а, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. „Панайот Хитов“ – район „ Подуяне“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.604.158, находящ се в гр. София, ж.к. „Суха река“ – район „ Подуяне“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.708.659, кв.17, м. “Христо Ботев“, ул. „527“№60- район „Слатина“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.705.148, кв.211 от УПИ I, м. “Христо Смирненски-Слатина“ – район „Слатина“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.702.2026, ул. “Бетховен“ – район „Слатина“

 

 1. ПИ с идентификатор 68134.702.2022, ул. “Бетховен“ – район „ Слатина“

ВАЖНО:

Представеният по-горе списък не изчерпва недвижимите имоти, предвидени за насърчаване на инвестиционни намерения на територията на Столичната община.

СОАПИ предлага на заинтригуваните предприемачи и възможността да се възползват от обектите, включени в Годишния общински план за работа по приватизацията за 2019 г.

Свържете се с нас за повече информация.

X