Equinix: Разходите за технологии се увеличават, дигиталната инфраструктура е основен източник за конкурентно предимство

X