Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Перник.

X