Д-р Величка Кадийска, Директор на Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Перник 2

X