Югозападен район и София с по-добро представяне в Регионалния сравнителен доклад за иновациите за 2021 на ЕК

X