Столични компании представиха проектите си на събитието “Корпоративно рисково финансиране в Югоизточна Европа на стартъпи с решения за устойчивост”

X