Столична компания спечели пилотното издание на „Акселераторска програма за стартъпи в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“

X