София посрещна политически и бизнес лидери от България, Европа и света във форум на високо равнище за конкурентоспособни и приобщаващи икономики

X