Ръст от 77% на туристите в София за първото полугодие

X