Ползотворни срещи и нови контакти за Инвест София в Buzz Hive зоната на Тук-Там Кошер 2022

X