Подписваме Меморандум за сътрудничество с MG Consult Ltd.

X