Оценка на предприемаческата среда в България в националния годишен доклад на GEM

GEM-Report_Entrepreneurship-Bulgaria-2017
X