Инвест София с отличие за „Успешно управление на проекти, прилагане на добри практики и инвестиции”

X