Инвест София представи икономическата и бизнес среда в столицата пред компании от Пакистан 

X