Инвест София на среща с биотех клъстера на Каталуния за съвместни проекти в науките за живота и здравето

X