Инвест София започва сътрудничество с “УИСП” ООД за привличане в столичните компании на таланти от други държави

X