Инвест София е част от програмата и експо зоната на SIM EXPO 2022

X