СОАПИ представи работата по Стратегията за цифрова трансформация за град София на кръгла маса под патронажа на президента Румен Радев
08.04.2019
Възможности за финансиране
08.04.2019

ЕИБ предоставя два нови заема на България, насочени към МСП и цифровизация на бизнеса

Image source: www.eib.org

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предоставя два нови кредита на България:

  • – заем от 20 млн. евро за Райфайзен Лизинг за инвестиции в малки и средни предприятия (това е вторият транш от заема в размер от 50 млн. евро)
  • – и заем от 18 млн. евро за технологичната Software Group – първата сделка на ЕИБ с рисков капитал в България и с гаранции от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ключов елемент от Инвестиционния план за Европа.

Договорът за посредничество с Raiffeisen Leasing България ще подкрепи проекти на около 300 български малки и средни компании, и цели създаването на най-малко 8 000 работни места в страната. Според Raiffeisen, новата кредитна линия ще осигури финансиране за широк кръг от компании в селското стопанство, производството, транспорта и логистиката и ще помогне за повишаване на конкурентоспособността на предприятията.  

Заемът от 18 млн. евро, който банката отпуска на Software Group, ще улесни компанията в изпълнението на R&D стратегията й и ще засили глобалния й обхват. Software Group е международна технологична компания с централа в София. Фирмата разполага и с регионални звена в още 8 други страни. Компанията предоставя помощ на доставчиците на финансови услуги да цифровизират бизнеса си и успешно да преминат през процеса на дигитална трансформация. Според официалното изявление на компанията, през следващите три години Software Group ще се фокусира върху разработването на нови технологии, платформи и продукти в областта на застраховането, финансовите транзакции и Интернет на нещата (IoT).

X