Включете се в “Digital Sofia – The Smart City” – конференция на Столичната община, Инвест София и Комисията за регулиране на съобщенията

X