Присъединете се към нас по време на Java2Days 2020
21.12.2020
Business-Science
СОАПИ взе участие в уебинара ”Business science” организиран от British Bulgarian Business Association (BBBA)
21.01.2021

Изтеглете новия ни доклад “Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София”

От сайта ни може да изтеглите новия доклад “Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София”, изготвен от Института за пазарна икономика по по поръчка на Столичната агенция за инвестиции. 

Докладът изследва ефектите от пандемията върху столичната икономика като взема под внимание и втория частичен локдаун през декември 2020 година. Фокусът е върху дългосрочния потенциал на София и секторите, които продължават да дърпат столичната икономиката напред или имат възможността максимално бързо да се върнат към траекторията на растеж. 

В документа ще намерите данни за отражението на кризата върху пазара на труда, туризма и въздушния транспорт, строителството и др., както и прогноза за перспективите пред преработващата промишленост, търговията и ремонтните дейности, транспорт, складиране, недвижими имоти, култура и развлечения, хотелиерство, ИКТ и аутсорсинг сектора.

 

 

 

 

X