Invest Sofia ви приканва да се включите в проучване, свързано с достъпа на на граждани на трети страни до финансови услуги.

X