България вече има Стартъп Виза за предприемачи от страни извън ЕС
01.03.2021
Екипът на Инвест София в подкрепа на бизнеса
08.03.2021

56% от анкетираните български ИТ компании са увеличили приходите си през 2020 г.

Първото издание на ‘’The State of IT Sales’’ , изготвен от агенцията за развитие на продажбите – Out2Bound в партньорство с Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ), показва, че въпреки COVID, секторът расте.

75% от ИТ компаниите, които продават собствен продукт, отчитат растеж в приходите си през 2020 г. Точно когато светът навлизаше във първия си локдаун, търсенето се е запазило или дори нараснало.

Забелязва се само ограничена загуба на клиенти. Около 32% от анкетираните съобщават, че са загубили по-малко от 1/4 от съществуващите клиенти, като основно посочват като причина икономическа несигурност.

Само 4% са загубили повече от 1/4 от съществуващите клиенти. Останалите 58% не са изгубили никой от съществуващите си клиенти.Дори при наличието на добри резултати, българската ИТ индустрия е искала да постигне повече, тъй като само 29% от респондентите заявяват, че са постигнали целите, които са си поставили в началото на годината.

Европа и Северна Америка представляват по-голямата част от изброените външни пазари. “От разговорите ни с основатели и директори през последните 5 години става ясно, че Западна Европа е ключов регион за намирането на нов бизнес. Разглеждайки резултатите, виждаме, че Германия, Великобритания и Северна Европа са пазарите, които най-често целят българските технологични компании.“ сподели Теофил Шиков, изпълнителен директор на Out2Bound.

Попитаните компании, които биха могли да бъдат засегнати от Brexit, споделят, че не разчитат изцяло на Обединеното кралство, тъй като почти всички работят и с клиенти от ЕС и Северна Америка.

Известното текучество на служители е все още фактор в ИТ сектора. 83% от компаниите, които са назначили служители през 2020 г., планират да наемат още в близко бъдеще. По отношение на инструментите за продажба само 11% от анкетираните разчитат на един единствен метод. 31% от анкетираните са използвали изложения и конференции, и това са предимно по-големите компании.

А що се отнася до търговския персонал – 63% от анкетираните компании споделят че тези позиции получават годишен доход под 30 000 евро. По отношение на структурата на възнагражденията – най-често търговците получават като бонус между 11 и 49%от дохода си.

„Повечето компании гледат към бъдещето с позитивна нагласа. 80% от анкетираните очакват приходите им от НОВИ клиенти да се увеличат. Те планират да положат повече работа и да адаптират подхода си към външните пазари. COVID ваксините са допълнителна причина за оптимизъм. Някои ръководители дори очакват завръщането на търговски изложения и конференции през третото тримесечие на 2021 г.“ добави Теофил Шиков.

Докладът ‘’The State of IT Sales in Bulgaria 2020’’ се основава на проучване върху 98 основатели, изпълнителни директори от българския ИТ бизнес и е създаден в партньорство с Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ).

Можете да намерите пълния доклад на адрес https://out2bound.com/research/sits2020/

 

X