56% от анкетираните български ИТ компании са увеличили приходите си през 2020 г.

X