Участие на Invest Sofia в събитието „Регионални профили 2020: показатели на прага на пандемията“

X