Търговията, енергетиката и дигиталните услуги имат най-голям принос за икономиката на София 

X