Със СТИВ службата в Република Чехия обсъждаме възможности за Меморандум за сътрудничество

X