Съветът по инвестиции към БТПП набеляза дейностите си за следващата година

X