София спечели участие в IURC – глобалната програма на ЕК за международно партньорство в областта на устойчивото градско развитие и иновациите

X