София и Кобленц с проект за обща работа в столичния Център за подготовка на кадри

X