София и Букурещ са притегателните центрове в Югоизточна Европа за инвеститори от аутсорсинг сектора

X