София е доминиращият град, в който са създадени и оперират над 70% от всички български HealthTech решения

X