Секторите енергетика, селско стопанство, туризъм и лека промишленост бяха акцентите в българо-молдовския бизнес форум

X