Подписваме Меморандум за сътрудничество с Бургас за привличане на нови стратегически инвестиции

X