Пазарът на индустриални и логистични площи в София възвръща обемите от периода преди пандемията

X