Нова „зелена карта“ връчи Invest Sofia на инвеститор в столицата

X