„Компас за предприемачество“ – съвместна инициатива на Invest Sofia и направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столична община

X