Инициативата Sofia IS на Инвест София разраства мрежата си от партниращи компании

X