Инвест София с участие в специалното събитие„Инвестор20“

X