Инвест София подписа Меморандум за сътрудничество с консултантската компания за подготовка и управление на проекти по финансиращи програми “Хюманконсултинг” ЕООД

X