Екипът на Инвест София се включва в целенасочени двустранни срещи, които обещават придобиване на знания и нови бизнес контакти

X