ЕИБ: През следващите 3 години българските компаниите планират да инвестират предимно в разширяване на капацитета и в нови продукти и услуги

X